مشخصات پروژه

نوع سازه ساختمان تجاری
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای سقف
درخواست کارفرما ضعف در طراحی دال بتنی به دلیل تغییر کاربری
راهکار مقاوم سازی دال بتنی با الیاف کربن تک جهته UD

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط