بایگانی دسته‌ی: مقالات

مقاوم سازی دال بتنی با استفاده از FRP

امروزه به علت عوامل متعدد مانند تغییر آیین نامه های بارگذاری، تغییرکاربری، آسیب دیدگی و یا عدم اجرای مناسب نیاز به ارزیابی، بازنگری و طراحی مجدد سازه های موجود وجود دارد تا در صورت لزوم تقویت شوند. در این راستا، مقاوم سازی دال ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است مخصوصاً زمانی که سازه دچار […]

بررسی آزمایشگاهی مقاوم سازی اتصالات بتنی با FRP

اتصالات یکی از نواحی بسیار حساس در کلیه قاب‌های سازه‌ای اعم از فولادی و بتنی می‌باشند. اتصال تحت تأثیر نیروهای بزرگ در طول زمین‌لرزه‌ها قرار می‌گیرد و عملکرد آن اثر بسیار مهمی بر روی پاسخ سازه دارد. فرض صلب بودن ناحیه اتصال ماهیت نیروهای برشی بزرگ در ناحیه اتصال را نادیده می‌گیرد. اتصال تیر-ستون یک […]

مقاوم سازی ساختمان

“مقاوم سازی ساختمان“، یک مفهوم تئوری یا یک نیاز عملی؟ زلزله های سال های گذشته نشان دهنده این موضوع بود که بسیاری از ساختمان های ساخته شده در مناطق لرزه خیز توانایی مقاومت کردن در برابر اثرات زلزله را ندارند. بنابراین اجرای طرح مقاوم سازی یک ساختمان یکی از اولویت های اصلی جامعه امروز ایران […]

مقاوم سازی سازه ها

مقاوم سازی و تقویت سازه در برابر نیروی زلزله می‌تواند به دلیل آسیب ها و خسارات مشاهد شده در برابر زلزله های اخیر باشد. نیاز به بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی سازه و همچنین می‌تواند با توجه به نتایج حاصل از مدل سازی کامپیوتری و یا مقایسه آسیب های وارد به ساختمان های مشابه در سایر […]