بایگانی دسته‌ی: نرم افزار

نرم افزار طراحی و محاسبات FRP Lamella

نرم افزار طراحی و محاسبات FRP lamella

FRP Lamella یک نرم افزار طراحی و محاسبات FRP می باشد که برای تقویت خمشی و برشی تیر در مقاوم سازی به کار می رود. مبنای طراحی نرم افزار FRP Lamella آیین نامه ACI می باشد مشخصات ورودی شامل ابعاد مقطع، تعداد و نحوه آرایش میلگرد، مقاومت فشاری بتن، مقاومت کششی میلگرد، خصوصیات مکانیکی FRP […]

نرم افزار تجزیه و تحلیل ساختاری FRPpro

نرم افزار FRP pro

برنامه تجزیه و تحلیل ساختاری  ™FRPpro یک بسته نرم افزاری پیشرفته برای طراحی، تجزیه و تحلیل، و مرجع برای تقویت و تقویت پلیمر تقویت شده فیبر (FRP) است. نرم افزار مهندسی ما ترکیبی از معادلات اساسی با محاسبات قدرتمند در محیط مهندسی سبک ساده و آشنا با صفحه گسترده کامپیوتر است. داده ها در یک […]

نرم افزار مقاوم سازی Sika CarboDur

نرم افزار طراحی سیستم FRP کمپانی SIKA

نرم افزار Sika® CarboDur® FRP یک نرم افزار بین المللی قابل انطباق است که محاسبات را خودکار و فقط در چند مرحله ساده انجام می دهد. کاربر تمام پروسه را مدیریت و کنترل می کند و کاملا در مورد تمام پارامترهای مختلف، نتایج و بررسی های انجام شده در طول فرآیند و محاسبات کاملا مطلع […]