الیاف کربن تک جهته UD

الیاف کربن تک جهته ۳۰۰ گرم  UD، یک پارچه کربن دارای مقاومت بالا با فیبرهای واقع در یک راستا و ۳۰۰ گرم وزن می‌باشد. الیاف کربن (CFRP) معمولاً به وسیله رزین‌های اپوکسی و سایر رزین‌های سازه‌ای به عناصر متصل شده و می‌توانند ظرفیت باربری و مقاومت برشی یا خمشی عناصر مختلف در سازه و ساختمان را افزایش دهند.

الیاف کربن در زمینه‌های متعددی مانند مقاوم‌سازی، تقویت و تعمیر سازه‌ها، ساخت کامپوزیت‌های FRP، صنایع دفاعی، صنعت خودروسازی و بسیاری از موارد دیگر استفاده می‌شود.


دانلود دیتاشیت