ویدئوها

تکنوپل  »  مرکز دانش  »  ویدئوها

تست pull off در بتن

دانلود

اسکن آرماتور در بتن

دانلود

آزمایش کرگیری بتن

دانلود

تست چکش اشمیت

دانلود

تست التراسونیک بتن

دانلود

تست Pull out بتن

دانلود

ترمیم ترک در بتن

دانلود

تولید کامپوزیت های کربن به روش RTM (روش قالبگیری به انتقال رزین)

دانلود

فیلم مقاوم سازی دیوارهای بنایی با نصب الیاف FRP

دانلود