بایگانی دسته‌ی: آئین نامه ها

نشریه ۵۱۱ راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها

مطالعات انجام یافته طی سه دهه گذشته و مطالعات اخیر در دست انجام در چارچوب برنامه بهسازی لرزه ای پل ها در کشور ایران نشان داده است که تعداد قابل اعتنایی از پل های شهری، راه و راه آهن کفایت لازم برای خدمت رسانی و مقاومت در مقابل نیروهای ناشی از زلزله محتمل الوقوع در […]

نشریه ۳۹۸ دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب

با توجه به آموخته ها و مشاهدات میدانی زلزله های گذشته، در بسیاری از موارد، وجود میانقاب در ساختمان های فاقد عناصر لرزه بر مناسب، توانسته است ایمنی جانی ساکنین را تامین نماید. در حال حاضر، بخشی از آیین نامه های مربوط به ارزیابی و بهسازی لرزه ای، به این عناصر اختصاص دارد و ضوابطی […]

نشریه ۳۹۰ راهنمای انجام مطالعات خدمات جانبی در پروژه های بهسازی لرزه ‌ای

انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بلایای طبیعی مواجه بوده و تلاش نموده است تا این حوادث و سوانح طبیعت را مدیریت و کنترل نماید و زندگی خود را از این خطرات، ایمن و محتوا دارد در میان بلایای طبیعی، زلزله از ویژگی های خاصی برخوردار بوده و در قرن گذشته با توجه به […]

نشریه ۳۷۶ دستورالعمل بهساری لرزه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود

ایران کشوری است لرزه خیز که بر روی کمربند لرزه ای آلپ – هیمالیا قرار گرفته است. کشور ما همواره در طول تاریخ، شاهد زلزله هایی نیرومند بوده و همواره خسارت های جانی و مالی زیادی را این پدیده طبیعی متحمل شده است. تجربه زلزله های گذشته در ایران بیانگر این نکته است که مهم‌ترین […]