مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

تیر

درخواست کارفرما

ضعف در مقاومت خمشی تیر بتنی اطراف راه پله به دلیل ضعف در طراحی

راهکار

مقاوم سازی خمشی تیر بتنی با استفاده از لمینیت کربن FRP

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط