مشخصات پروژه

نوع سازه ساختمان مسکونی
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای سقف
درخواست کارفرما ضعف در طراحی دال بتنی مجوف به دلیل بارگذاری نامناسب
راهکار مقاوم سازی دال مجوف بتنی در خمش و برش با الیاف کربن تک جهته UD و لمینیت کربن FRP

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط