مشخصات پروژه

نوع سازه ساختمان مسکونی
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای سقف
درخواست کارفرما ضعف در کیفیت بتن به دلیل فرسودگی
راهکار مقاوم سازی دال بتنی با لمینیت کربن FRP

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط