مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوار برشی

درخواست کارفرما

ضعف در طراحی دیوار برشی اطراف راه پله و فاصله زیاد از حد آرماتورها

راهکار

مقاوم سازی دیوار برشی با لمینیت کربن FRP در جهت افقی

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط