مشخصات پروژه

نوع سازهمسکونی
نوع مصالحبتنی
المان سازه ایفنداسیون

درخواست کارفرما

مقاوم سازی فنداسیون
راهکار 

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه ،سازه در منطقه‌ای با رطوبت زیاد واقع گردیده. و به همین دلیل کارفرما قصد مقاوم‌سازی پی در جهت جلوگیری از خوردگی و آسیب‌های رطوبتی را دارد.طبق این درخواست عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.
– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،جهت افزایش مقاومت فنداسیون می‌توان از الیاف FRP استفاده کرد.چراکه این الیاف تغییری در ابعاد فنداسیون ایجاد نکرده و علاوه بر تقویت عملکرد فنداسیون در برابر خوردگی، به افزایش ظرفیت برشی و فشاری هم کمک می‌کند. راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :
• سطح بتن فنداسیون باید توسط ابزاری چون فرچه سیمی، چکش، فرز و… از هرگونه آلودگی پاکسازی گردد.
• نواحی آسیب دیده بتن،باید توسط ملات‌های ترمیمی برطرف گردد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• سطح بتن و سطح الیاف کربن تک جهته  باید به طور کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته آغشته شده به مواد چسباننده باید بر روی سطح بتن نصب گردد.
• برای از بین بردن حباب‌های ایجاد شده در الیاف می‌توان از غلتک استفاده کرد.
• پس از سخت شدن مواد ترمیمی و مواد چسباننده ، آزمایش هایی برای اطمینان از عملکرد مقاوم سازی انجام گردد.
نکته: ابعاد الیاف FRP،تعداد لایه‌های الیاف برای تامین مقاوم‌سازی،شرایط دمایی و رطوبتی مناسب برای اجرای عملیات و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

 

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط