مشخصات پروژه

نوع سازه پل
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای عرشه
درخواست کارفرما ضعف در مقاومت خمشی عرشه پل به دلیل طراحی نامناسب بارگذاری
راهکار مقاوم سازی خمشی عرشه پل بتنی با استفاده از لمینیت کربن FRP

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط