مشخصات پروژه

نوع سازهپل
نوع مصالحبتنی
المان سازه ایعرشه پل
درخواست کارفرماتقویت عرشه پل
راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سازه به دلیل فرسوده شدن باید در راستای خمشی و برشی مقاوم‌سازی گردد.به درخواست کارفرما برای بالا بردن طول عمرسازه عملیات ارزیابی و طراحی در جهت مقاوم‌سازی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای افزایش ظرفیت خمشی و برشی در ناحیه عرشه از لمینت‌های FRPاستفاده می‌گردد.راهکار مقاوم‌سازی به شرح زیر است:
• سطح بتن باید از هرگونه آلودگی نظیر رنگ، گچ، پلاستر، چربی و… پاکسازی گردد.
• آسیب‌های سطحی بتن باید با مواد ترمیمی اپوکسی ترمیم گردد.
• هنگامی که سازه در جهت ظرفیت خمشی تقویت می‌گردد،ظرفیت برشی هم پیرو آن باید افزایش داده شود.
• برای افزایش ظرفیت خمشی،لمینت‌های FRP باید به طور موازی با محور طولی و با فاصله معین نصب گردند.
• برای افزایش ظرفیت برشی،لمبنت‌های FRP باید به طور عمود بر محور طولی نصب گردند.
• برای اطمینان از اتصال لمینت FRP به بتن می‌توان در فواصل معین سوراخ هایی با قطر و عمق معین ایجاد کرد و سپس انکر و یا اسپایک را توسط ماده اپوکسی و رزین نصب کرد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود مواد چسباننده در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه ترکیب گردد تا ژل بدست آمده از این ترکیب بلا استفاده نگردد.
• سطح لمینت‌های FRP باید توسط دستمال خشک و محلول مخصوص تمیز گردد.
• سطح بتن و سطح لمینت FRP باید به طور کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• در نهایت جهت اطمینان از مقاوم‌سازی، تست‌های مقاومتی انجام گردد.
نکته : ابعاد،تعداد لایه‌های لمینت‌های FRP ،نحوه ترکیب مواد و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط