مشخصات پروژه

نوع سازه ساختمان مسکونی
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای دیوارهای جداکننده
درخواست کارفرما ضعف در پایداری و مقاومت تیغه های جداکننده
راهکار مقاوم سازی و پایدارسازی دیوار تیغه ها با استفاده از سیستم مش بندی و شاتکریت

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط