بایگانی برچسب: گسل های تهران

مقاوم سازی ساختمان‌ها و بناهای عمرانی مورد توجه ویژه قرار گیرد

ضرورت مقاوم سازی ساختمان ها

عضو هیات علمی واحد شهرقدس:
به نظر نمی‌رسد امواج رادیویی توان جابه‌جاکردن صفحات عظیم تکتونیکی زمین و تولید زلزله را داشته باشند ولی بهتر است که مقاوم سازی و ایمن‌سازی ساختمان‌ها و بناهای عمرانی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

خانه‌های متری ۱۱ تا ۳۰ میلیون تومانی روی گسل!

خانه های گران روی گسل در منطقه یک

عصر ساختمان- ساخت و ساز انبوه در منطقه یک تهران به عنوان گران‌ترین منطقه مسکونی در تهران و حتی کشور، بدون بررسی‌ها و ارزیابی‌های لرزه‌نگاری و خطرپذیری در زلزله صورت گرفته است.

خطر زلزله در کمین ۱۰ میلیون ساختمان

خطر زلزله

علی بیت‌اللهی، رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در نشست ویژه اعلام نتایج فراخوان طرح‌های اسکان موقت پس از زلزله از وجود ۳۲۰ گسل در سراسر کشور خبر داد و گفت:

ضوابط ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی تهران در انتظار تصویب

ضوابط پیشنهادی ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی تهران تهیه و به مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ارائه شده و در صورت تصویب در کمیته دائمی استاندارد ۲۸۰۰ و طی مراحل ابلاغ، رعایت این ضوابط الزامی می‌شود.