بایگانی برچسب: شهردار منطقه 4

حذف پارکینگ با برخورد جدی مواجهه می شود

حذف پارکینگ و مواجهه با برخورد

شهردار منطقه چهار تهران از نظارت مستمر بر اجرای دقیق قانون در ساخت های منطقه خبر داد و گفت: با تخلفات مربوط به حذف و تبدیل پارکینگ و ساخت و سازهای غیرمجاز، به صورت جدی برخورد می شود.