بایگانی برچسب: ایمنی کارگران

توجه ویژه به ایمنی محیط کار کارگران ساختمانی

کارگران ساختمانی

فصل تجارت – نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از شهرداری‌ها خواست تا میزان عوارض ساختمان‌ها را صادقانه و به دور از اغماض به سازمان تامین اجتماعی اعلام کنند تا منابع بیمه کارگران ساختمانی دچار مشکل نشود.