مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان تجاری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

کف

درخواست کارفرما

اجرای کفپوش پلی یورتان برای واحد تجاری با تردد بالا

راهکار

استفاده از کفپوش پلی یورتان به دلیل مقاومت در برابر مواد شیمیایی و مخرب

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط