مشخصات پروژه

نوع سازه

کارگاه صنعتی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

کف

درخواست کارفرما

اجرای کفپوش مخصوص کارگاه صنعتی با قابلیت تردد بالا

راهکار

استفاده از کفپوش اپوکسی به دلیل مقاومت در برابر مواد شیمیایی و مخرب

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط