برچسب: مقاوم سازی ساختمان های بتنی

بتن مقاوم جهت ساختمان‌سازی

بر اساس نتایج مطالعات محققان، مهم‌ترین پارامتر در افزایش دوام بتن رعایت نسبت مناسب آب به سیمان است، ولی در برخی موارد تصور بر این است که سیمان بیشتر موجب مقاومت بیشتر بتن می‌شود.

بتن مقاوم جهت ساختمان‌سازی

مقاوم سازی ساختمان های بتنی

مقاوم سازی ساختمان های بتنی به منظور تقویت ساختمان ها برای افزایش ظرفیت باربری، تحمل بارهای وارده، افزایش شکل پذیری و ... با استفاده از مصالح مناسب و شیوه و روش های اجرایی صحیح صورت می گیرد. همواره روش های مقاوم سازی ساختمان بتنی مانند ژاکت بتنی، ژاکت فولادی، دیوار برشی، بادبند ، استفاده از کامپوزیت های پلیمری FRP و بسیاری از روش های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. از میان روش های نامبرده استفاده از کامپوزیت FRP به دلیل وزن کم و سرعت اجرای بالا کاربرد بیشتری دارد.

مقاوم سازی ساختمان های بتنی