برچسب: مقاوم سازی بتنی

مقاوم سازی ساختمان های بتنی

مقاوم سازی ساختمان های بتنی به منظور تقویت ساختمان ها برای افزایش ظرفیت باربری، تحمل بارهای وارده، افزایش شکل پذیری و ... با استفاده از مصالح مناسب و شیوه و روش های اجرایی صحیح صورت می گیرد. همواره روش های مقاوم سازی ساختمان بتنی مانند ژاکت بتنی، ژاکت فولادی، دیوار برشی، بادبند ، استفاده از کامپوزیت های پلیمری FRP و بسیاری از روش های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. از میان روش های نامبرده استفاده از کامپوزیت FRP به دلیل وزن کم و سرعت اجرای بالا کاربرد بیشتری دارد.

مقاوم سازی ساختمان های بتنی