Tag Archives: سود وام صندوق پس انداز

سود وام صندوق پس انداز مسکن کاهش یافت

سود وام مسکن

شورای پول و اعتبار سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم را از ٩.۵ به هشت درصد کاهش دارد.
به گزارش ایسنا، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و چهل و هفتمین جلسه خود و در ادامه تصمیم های این شورا برای تحرک بخشی به بازار مسکن و حمایت از خانه اولی ها و نیز نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده روستایی، دو تصمیم را به تصویب اعضای شورا رساند.