بایگانی برچسب: تغییرات ساخت و ساز

ساختار نظام مهندسی نیاز به اصلاح دارد

اصلاح ساختار نظام مهندسی

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در جلسه هم اندیشی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با مدیران کل راه و شهرسازی استان ها با اشاره به روند ساخت و ساز و چالش های پیشرو در صنعت ساختمان کشور از ساختار اداری حاکم بر آن انتقاد کرد و اظهار داشت: از جمله مشکلات ساخت و ساز کشور، ساختار قدیمی و ناکارآمد اداری و مدیریتی حاکم بر آن از سوی نهادها و سازمان های مرتبط با آن است لذا اصلاح فرایند ناکارآمد فعلی بسیار ضروری بود که ما در وزارت راه و شهرسازی انجام اصلاحات ساختاری و اداری نظامات مهندسی ساختمان را در اولویت اصلی خویش قرارداده و این مسیر را ادامه خواهیم داد.