نمایش دادن همه 6 نتیجه

ترمیم کننده بتن و گروت ها

گروت اپوکسی دو جرئی

ترمیم کننده بتن و گروت ها

گروت اپوکسی سه جزئی

ترمیم کننده بتن و گروت ها

گروت اپوکسی ضد اسید

ترمیم کننده بتن و گروت ها

گروت پایه سیمانی

ترمیم کننده بتن و گروت ها

گروت سیمانی ریز دانه

ترمیم کننده بتن و گروت ها

گروت منبسط شونده حاوی الیاف