بایگانی برچسب: ضوابط ساخت و ساز

ضوابط ساخت و ساز تغییر می کند.

ضوابط ساخت و ساز

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: برای جلوگیری از روند نابسامان شهرها درصدد هستیم تا ضوابط ساخت‌و‌ساز تغییر کند