مشاهده همه 3 نتیجه

ترمیم کننده بتن و گروت ها

گروت پایه سیمانی

ترمیم کننده بتن و گروت ها

گروت سیمانی ریز دانه

ترمیم کننده بتن و گروت ها

گروت منبسط شونده حاوی الیاف