نمایش دادن همه 7 نتیجه

ترمیم کننده بتن و گروت ها

الیاف چاپد بازالت

ترمیم کننده بتن و گروت ها

الیاف فورتا بتن

ترمیم کننده بتن و گروت ها

الیاف ماکروسنتتیک بتن

ترمیم کننده بتن و گروت ها

الیاف چاپد کربن

ترمیم کننده بتن و گروت ها

الیاف چاپد شیشه

ترمیم کننده بتن و گروت ها

الیاف چاپد فولادی

ترمیم کننده بتن و گروت ها

الیاف پلی پروپیلن PP