اسکن آرماتور در بتن

یکی از آزمایش‌های غیرمخرب سازه‌های بتنی اسکن میلگرد و آرماتور در بتن می‌باشد. اسکن شبکه میلگرد به دلایل مختلفی می‌تواند کاربرد داشته باشد. اجرای اسکن میلگرد می‌تواند ارائه دهنده اطلاعاتی مانند قطر میلگرد ، محل و کاور میلگرد های مدفون در بتن باشد. دستگاه های اسکن میلگرد، آرماتوریاب یا کاورمتر نامیده شده و دارای انواع […]

آزمایش کرگیری بتن

آزمایش کرگیری بتن یا مغزه گیری بتن می تواند به عنوان یکی از روش های تخمین مقاومت بتن به کار رود. در میان آزمایش های درجا، آزمایش نیمه مخرب کرگیری بتن به عنوان یکی از دقیق ترین روش ها مطرح بوده است و مطالعات گسترده انجام شده در این زمینه، بهترین گواه بر اهمیت این […]

تست چکش اشمیت

چکش اشمیت یکی از رایج ترین و پرمصرف ترین ابزارهای ضربه زنی است، که در صورت استفاده صحیح می‌تواند وسیله ای با ارزش باشد. به هنگام استفاده از این روش محدودیت های آن باید شناخته شده باشد و به هنگام کاربرد باید مدنظر قرار گیرد. این روش را نمی توان به عنوان جایگزین آزمایش فشاری […]

تست التراسونیک بتن

تست التراسونیک بتن موسوم به تست UPV است. این تست به عنوان یکی از روش های غیر مخرب تست بتن قلمداد می‌شود. روش سرعت امواج التراسونیک شامل پراکندن قسمتی از موج ماورای صوت است که با سرعت متوسط ۳ تا ۵ کیلومتر بر ثانیه از میان بتن عبور می کند. مزیت های روش تست التراسونیک […]

نشریه ۵۱۱ راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها

مطالعات انجام یافته طی سه دهه گذشته و مطالعات اخیر در دست انجام در چارچوب برنامه بهسازی لرزه ای پل ها در کشور ایران نشان داده است که تعداد قابل اعتنایی از پل های شهری، راه و راه آهن کفایت لازم برای خدمت رسانی و مقاومت در مقابل نیروهای ناشی از زلزله محتمل الوقوع در […]

تست چکش اشمیت

زمایش استاندارد برجهندگی بتن سخت شده یا تست چکش اشمیت با کد ASTM C805 به عنوان یکی از انواع تست های درجا و غیر مخرب بتن است که برای اولین بار در سال ۱۹۷۵ توسط ارنست اشمیت ارائه شد و در سال ۱۹۷۹ پذیرفته شد. این تست برای آزمون کیفیت بتن سطح در سازه های بتنی و ارزیابی مقاومت سازه به کار می رود و به نام های چکش بازتاب، چکش ضربه آب، چکش سوئیسی، چکش ارتجاعی یا آزمایش سنجش سختی نیز شناخته می شود.

تست التراسونیک بتن

تست التراسونیک بتن موسوم به تست UPV است. این تست به عنوان یکی از روش های غیر مخرب تست بتن قلمداد می شود. روش سرعت امواج اولتراسونیک شامل پراکندن قسمتی از موج ماورای صوت است که با سرعت متوسط ۳ تا ۵ کیلومتر بر ثانیه از میان بتن عبور می کند.

تست pull off در بتن

امروزه تست Pull Off به عنوان روشی مناسب جهت ارزیابی مقاومت ناحیه سطحی بتن رواج یافته است.آزمایش pull off در ارزیابی مقاومت نواحی سطحی بتن محبوبیت زیادی دارد. بویژه وقتی که در ترکیب با کرگیری جزئی بکار رود، سطح گسیختگی را به نواحی داخلی بتن منتقل کرده و لذا برای ارزیابی مقاومت مناطق داخلی تر بتن و نیز چسبندگی نواحی تعمیری بسیار مناسب است.
ماهیت تستpull off (کشش سطحی) براین اساس استوار است که مقدار نیروی کششی که لازم است برصفحه فولادی اعمال شود تا صفحه همراه با لایه سطحی بتن جدا گردد، با مقاومت بتن رابطه همبستگی دارد